Erasmus KA 229 Literární projekt

24.10.2018

Alena Kopecká

Dne 17. – 20. října se konalo první setkání koordinátorů projektu Europe, heritage made of stories.

Hlavním koordinátorem projektu je Španělsko, účastnické země jsou ČR Obchodní akademie a Jazyková škola, Irsko a Itálie.

Během pobytu byly stanoveny zásady vedení rozpočtu, hlavní cíle a úkoly pro první mobilitu se studenty v České republice a kritéria při výběru studentů. Zároveň byla diskutována diseminace a možnosti práce na eTwinningu.

Dále celá skupina navštívila Národní knihovnu a dům Lope de Vegy v Madridu a Národní knihovnu v Toledu.

Pobyt byl velmi přínosný a užitečný pro další vedení projektu.

V rámci publicity koordinátoři jednotlivých zemí hovořili do místní televize a tisku a byli přijati starostou města Membrilla.