Erasmové projekty KA 229 Call 2018 - 2020

17.9.2018

Alena Kopecká

Na jaře 2018 OA a SJŠ Písek zažádala o grantové projekty KA 229, které umožňují vzájemnou výměnu studentů a jsou zcela hrazeny penězi EU.

Škola získala 4 dvouleté projekty:

  1. Projekt: EUROSTORIES, Europe in culture and literature
  2. Projekt: BUILDING BRIDGES – WHERE PAST MEETS FUTURE
  3. Projekt: SOLAR SYSTEM VIA GEOGEBRA
  4. Projekt: ROZVOJ MLADÉHO PODNIKATELSKÉHO TALENTU

Všechny projekty jsou dvouleté a umožňují týdenní mobility studentů v doprovodu učitelů. Všechny náklady na cestu a pobyt jsou hrazené financemi z projektů, ubytování je v rodinách a studentům je ještě poskytnuto kapesné v doporučené výši. Naši žáci mohou navštívit Itálii, Portugalsko, Španělsko, Azorské ostrovy, Kypr, Holandsko, Německo, Finsko, Estonsko a Turecko.

V těchto zemích je čekají zajímavé workshopy, zhlédnutí pamětihodností, soutěže a zábavné aktivity s cílem rozšířit si jazykové a kulturní dovednosti, překonávat předsudky všeho druhu a navázat přátelství s mladými lidmi z jiných evropských zemí.

Projekty jsou vedeny v angličtině, která je též základním dorozumívacím jazykem. Studenti mohou získat i základy jazyků země, kterou navštíví.

Projekty jsou dostupné pro každého, vítáme všechny zájemce.