Do májové Prahy za Máchou a Shakespearem

10.5.2018

Radka Pelikánová

Dne 2. května 2018 jsme se zúčastnili v doprovodu paní učitelky Pelikánové a třídního učitele Cendelína exkurze do Prahy. 

 Naším prvním cílem se stala rozhledna Petřín. I přes nespočetné nářky žáků jsme se na samý vrchol nedostali pomocí lanovky, ale pomocí svých vlastních nohou. Cestou jsme se zastavili u sochy Karla Hynka Máchy a vzpomněli na něj nejen jako na autora básně Máj, ale i jako na zdatného turistu.

 U Strahovského kláštera jsme se napojili na tzv. Královskou cestu a vyrazili po ní, abychom si prohlédli nejkrásnější pražské architektonické památky. Zavítali jsme také do Šternberského paláce a obdivovali obrazy, patřící do sbírky Národní galerie.

Z Hradčan přes Malou Stranu, Karlův most a Staré Město až k Obecnímu domu to byl ještě pořádný kus cesty.

Večer jsme se vydali do Divadla na Vinohradech a zhlédli tragédii Williama Shakespeara Romeo a Julie. Myslím, že představení bylo vydařené. Scéna byla velmi jednoduchá, spíše moderní, stejně jako kostýmy.

Exkurze se nám všem velmi líbila a těšíme se na další. Také bychom chtěli poděkovat našim učitelům, kteří se na exkurzi podíleli a doufáme, že byli s naším chováním stejně spokojení jako my s celou exkurzí.

                                                                                                                                                     Adéla Uhrová, 1. A