1.místo v regionálním kole soutěže Navrhni projekt 2018

10.5.2018

Eva Kopřivová

V úterý 27. března jsme se na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích zúčastnily regionálního kola soutěže Navrhni projekt, které již po šesté pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj. Úkolem bylo přijít s nápadem, který bude financován z evropských fondů. Z celkem 15 zaslaných projektů z Jihočeského a Plzeňského kraje postoupilo do regionálního kola 5 týmů s nejlepšími projektovými záměry. Do celostátního kola porota složená ze zástupců Eurocenter, MMR a Centra pro regionální rozvoj zaslala náš projekt s názvem „Jiný úhel pohledu“. Naším cílem je vytvořit neziskovou organizaci, která nechá vstoupit zdravé lidi do života handicapovaných, a to pořádáním tzv. dnů a sportů s nevidomými či vozíčkáři. Zdraví lidé dostanou povědomí o tom, jak složitý je pouhý pohyb na vozíčku a s jakými nástrahami se handicapovaní potýkají. Handicapovaní přestanou být jakousi atrakcí, získají tak nové pracovní možnosti a ostatní je budou vnímat jako sobě rovné.